Fundacja na Rzecz Obrony Praw Zwierząt NERO
 

Fundacja na Rzecz Obrony Praw Zwierząt NERO
   

O Fundacji

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” została zarejestrowana w KRS d w listopadzie 2008r., ale prawdziwą działalność rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Członkami Fundacji są osoby posiadające bogate doświadczenie w aktywnej pomocy potrzebującym zwierzętom. Łączy nas wysoka wrażliwość na cierpienie zwierząt, nie tylko tych bezpańskich, lecz także tych, które mają właścicieli. Cele naszej organizacji to m.in.: 
- zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną, 
- leczenie, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji, 
- interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych. 

AKTUALNIE POD OPIEKĄ FUNDACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PSY MIESZKAJĄCE: - wolno w polu - w domach tymczsowych - w boksach fundacji 

 


 
Misja 
1. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz zwierząt wymagających opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka. 
2. Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt. 
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
4.Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji. 
5.Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej. 
6. Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt. 
7.Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt. 
8.Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt.